Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i benzenu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów od dnia 15.06.2022 r. od godz. 10:00, spowodowany jest awarią łączności ze stacją. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 16.06.2022 r. od godz. 10.00 przywrócono łączność ze stacją.