Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia wyników pomiarów na stacji we Floriance

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary na  stacji monitoringu jakości powietrza we Floriance. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)