Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak zasilania na stacji w Kaszowie.

Informujemy, że brak pomiarów jakości powietrza na stacji w Kaszowie spowodowany jest niezależnym od GIOŚ wyłączeniem zasilania.

Stacja prawdopodobnie wznowi pracę w dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych.