Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach Kraków ul. Bujaka i Oświęcim ul. Bema

Informujemy, że brak pomiarów jakości powietrza na stacji w Krakowie przy ul. Bujaka spowodowany jest awarią systemu zasilania.
Brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Oświęcimiu spowodowany jest natomiast awarią miernika.

Stacje wznowią pracę w możliwie jak najkrótszym czasie