Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia wyników pomiarów na stacji w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)