Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w pyle zawieszonym PM10

Analiza wyników pomiarów arsenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ

w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej i w Głogowie przy ul. Wita Stwosza za okres od 30.04.2021 r. do 01.05.2022 r.

wskazuje na ryzyko przekroczenia w roku 2022 średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu (stężenie powyżej 6 ng/m3)

na terenie:  miasta Głogów i miasta Legnica.