Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ: we Wrocławiu ul. Orzechowa, Legnicy al. Rzeczpospolitej, Wałbrzychu ul. Wysockiego,

Głogowie ul. Wita Stwosza, Jeleniej Górze ul. Sokoliki, Nowej Rudzie u. Jeziorna, Oławie ul. Żołnierzy Armii Krajowej, Oleśnicy ul. Brzozowa, Świdnicy ul. Folwarczna,

Szczawnie-Zdroju ul. Kolejowa, Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta, za okres od 30.04.2021 r. do 01.05.2022 r.

wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatów:

m. Wrocławia, m. Legnicy, m. Wałbrzycha, m. Jeleniej Góry, głogowskiego, kłodzkiego, oławskiego, oleśnickiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, zgorzeleckiego.