Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu

Analiza wyników pomiarów dwutlenku azotu ze stacji PMŚ we Wrocławiu przy al. Wiśniowej za okres od 25.06.2021 r. do 26.06.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia

średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu na terenie miasta Wrocławia w rejonie skrzyżowania al. Wiśniowej z ul. Powstańców Śląskich.