Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu w dniu 30.06.2022 r. 

Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 01.07.2022 r.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.

Edit. 14:00 30.06.2022 r. W przypadku dalszego utrzymywania się warunków meteorologicznych sprzyjających formowaniu się ozonu w dniu 30.06.2022 r., istnieje ryzyko utrzymywania się wysokich stężeń ozonu w powietrzu wraz z wystąpieniem kolejnych przekroczeń.