Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu w dniu 01.07.2022 r. na stacji Kraków ul. Bujaka.
W przypadku dalszego utrzymywania się warunków meteorologicznych sprzyjających formowaniu się ozonu w dniu 01.07.2022 r., istnieje ryzyko utrzymywania się wysokich stężeń ozonu w powietrzu wraz z wystąpieniem kolejnych przekroczeń. Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 02.07.2022 r.

Edit. 16:45 01.07.2022 r. 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu w dniu 01.07.2022 r. na stacji Szarów ul. Spokojna.

 

Z pełną treścią komunikatów można zapoznać się w plikach poniżej.