Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Oświęcimiu.

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Oświęcimiu spowodowany jest awarią.

Stacja wznowi pracę w możliwie jak najkrótszym czasie