Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowej stacji monitoringu powietrza w Zielonej Górze

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2022, od 14.07.2022 r. w Zielonej Górze przy skrzyżowaniu ulicy Stefana Wyszyńskiego z ulicą Węgierską, uruchomiona została nowa stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Jest to stacja badająca oddziaływanie transportu drogowego na jakość powietrza, tzw. stacja komunikacyjna. Stacja w Zielonej Górze została zlokalizowana przy ruchliwej, dwujezdniowej ulicy, posiadającej po dwa pasy ruchu w obu kierunkach jazdy. Jest to pierwsza stacja komunikacyjna zarówno w strefie miasto Zielona Góra jak i w województwie lubuskim, na której mierzone są zanieczyszczenia pochodzące z transportu.

Na stacji prowadzony jest automatyczny oraz manualny pomiar pyłu zawieszonego PM10.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są na mapie bieżących danych pomiarowych zarówno wojewódzkiej, jak i krajowej Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dodatkowo informujemy, że miasto Zielona Góra znajduje się w strefie ”miasto Zielona Góra”, podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie lubuskim.

Stacja komunikacyjna została uruchomiona przy współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra.

Stacja monitoringu powietrza w Zielonej Górze przy skrzyżowaniu ulicy Stefana Wyszyńskiego z ulicą Węgierską.