Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu w dniu 22.07.2022 r. na stacji Szarów ul. Spokojna.
W przypadku dalszego utrzymywania się warunków meteorologicznych sprzyjających formowaniu się ozonu w dniu 22.07.2022 r., istnieje ryzyko utrzymywania się wysokich stężeń ozonu w powietrzu wraz z wystąpieniem kolejnych przekroczeń.

Aktualizacja 22.07.2022 17:00

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu kolejnych przekroczeń poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu w dniu 22.07.2022 r. na stacjach: Kaszów, Kraków ul. Bujaka, Trzebinia os. ZWM, Szarów ul. Spokojna.

 

Z pełną treścią komunikatów można zapoznać się w plikach poniżej.