Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu w dniu 22.07.2022 r. na stacji w Jaśle przy ul. Sikorskiego.
W przypadku dalszego utrzymywania się warunków meteorologicznych sprzyjających formowaniu się ozonu w dniu 22.07.2022 r., istnieje ryzyko utrzymywania się wysokich stężeń ozonu w powietrzu wraz z wystąpieniem kolejnych przekroczeń.