Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu w dniu 23.07.2022 r. na obszarze miasta Przemyśl i powiatu przemyskiego.
W przypadku dalszego utrzymywania się warunków meteorologicznych sprzyjających formowaniu się ozonu w dniu 23.07.2022 r., istnieje ryzyko utrzymywania się w dniu dzisiejszym wysokich stężeń ozonu w powietrzu we wskazanych w powiatach województwa podkarpackiego jak również wystąpienia 1-gdzinnych stężeń ozonu powyżej 180 µg/m3 w innych rejonach Podkarpacia.