Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji w Trzebini

Informujemy, że brak pomiarów jakości powietrza na stacji w Trzebini spowodowany jest brakiem łączności ze stacją.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie