Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Nowy Sączu

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowym Saczu spowodowany jest awarią.

Stacja wznowi pracę w możliwie jak najkrótszym czasie