Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Szymbarku

Informujemy, że brak pomiarów O3 na stacji w Szymbarku spowodowana jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.