Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora pyłu PM10 i PM2,5 na stacji pomiarowej w Zgierzu w dniu 01.08.2022 r.

W dniu 01.08.2022 r. awarii uległ analizator stężenia pyłu  PM10 i PM2,5 na automatycznej stacji pomiarowej w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1.

Po usunięciu awarii sprzętu ww. dane będą znowu dostępne.