Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora ozonu na stacji pomiarowej we Wrocławiu, ul. Korzeniowskiego

Informujemy, że brak pomiarów ozonu na stacji we Wrocławiu przy ul. Korzeniowskiego spowodowany jest awarią.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.