Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu w dniu 05.08.2022 r. na stacji Kraków, ul. Bujaka.

 

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.