Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów ozonu na stacji we Wrocławiu przy ul. Korzeniowskiego

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza we Wrocławiu przy ul. Korzeniowskiego. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)