Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora benzenu na stacji pomiarowej we Wrocławiu, ul. Korzeniowskiego

Informujemy, że brak pomiarów benzenu na stacji we Wrocławiu przy ul. Korzeniowskiego spowodowany jest awarią.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.