Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Dzierżonowie

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Dzierżonowie spowodowany jest awarią.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.