Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów benzenu na stacji we Wrocławiu przy ul. Korzeniowskiego

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza we Wrocławiu przy ul. Korzeniowskiego. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)