Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria systemu łączności na stacji pomiarowej w Gajewie oraz awaria analizatora pyłu PM10 na stacji w Łodzi przy ul. Jana Pawła II w dniu 12.08.2022 r.

W dniu 12.08.2022 r. około godz. 10:00 nastąpiła awaria systemu łączności na stacji pomiarowej w Gajewie oraz awaria analizatora pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Łodzi przy ul. Jana Pawła II.

Po usunięciu awarii dane będą znowu dostępne.