Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ozonu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Słowackiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ozonu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Słowackiego od dnia 16.08.2022 r. od godz. 09:00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 18.08.2022 r. od godz. 13.00 przywrócono wyniki pomiarów na stacji.