Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia wyników pomiarów ozonu na stacji w Jarczewie

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza w Jarczewie. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)