Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu w dniu 19.08.2022 r. na stacji Szarów, ul. Spokojna.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.