Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora pyłu PM2,5 na stacji pomiarowej w Radomsku w dn. 22.08.2022 r.

W dniu 22.08.2022 r. około godz. 9:00 awarii uległ analizator stężenia pyłu PM2,5 na automatycznej stacji pomiarowej w Radomsku przy ul. Rolnej 2.

Po usunięciu awarii sprzętu ww. dane będą znowu dostępne.