Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat GIOŚ z dnia 23.08.2022 r. w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1003902

Komunikat z dnia 23.08.2022 r. w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w województwie podkarpackim

 W dniu 23 sierpnia br. na stacjach monitoringu jakości powietrza we wschodniej część Polski odnotowywane są podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10. Przyczyną podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego są napływy mas powietrza znad Europy Wschodniej, które dotarły nad wschodnią część Polski. Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego w masach powietrza napływających nad Polskę, najprawdopodobniej pochodzą z unosu pyłu z obszarów suchych oraz pożarów jakie mają miejsce na terenie wschodniej Europy. Aktywność pożarów obserwowana jest na zobrazowaniach satelitarnych Copernicus Atmosphere Monitoring Service (https://atmosphere.copernicus.eu/charts/cams/fire-activity?facets=undefined&time=2022082200,24,2022082300&projection=classical_europe).

Lokalnie mogą wystąpić przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 powyżej 100 µg/m­3).

 

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych 23 sierpnia br. o godzinie 14 wg IMGW: https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=smog¶m=pm10&loc=42.52069952914966,10.502929687500002,5

 Na terenie województwa podkarpackiego najwyższe stężenia jednogodzinne pyłu PM10 występują na stacjach monitoringu jakości powietrza (dane z godziny 14:00):

  • w Nisku (269,0 µg/m­3),
  • w Rudniku nad Sanem (194,9 µg/m­3)

Wartości godzinnych nie należy bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego a nie jednogodzinnego.