Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23.08.2022 r.  w województwie podkarpackim

Pod linkiem  https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1003903 zamieszczona została aktualna informacja GIOŚ o jakości powietrza w Polsce w dniu 23.08.2022 r