Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 23 sierpnia 2022 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) na części województwa mazowieckiego (powiaty: m. Siedlce, siedlecki i łosicki).

Przyczyną wysokich stężeń pyłów jest napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany unosem pyłu z obszarów suchych oraz pożarów jakie mają miejsce na terenie wschodniej Europy.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.