Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomów informowania i alarmowego w dniu 24.08.2022 oraz powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 25.08.2022.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (w powiatach: augustowskim, m. Łomża, m. Białystok) i poziomu alarmowego (w powiatach m. Białystok i białostockim) w dniu 24.08.2022 oraz wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) w dniu 25.08.2022r. na części województwa podlaskiego (powiaty: m Łomża, augustowski, grajewski).

Przyczynami podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego są napływy mas powietrza znad Europy Wschodniej, które dotarły nad wschodnią część Polski. Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego w masach powietrza napływających nad Polskę, najprawdopodobniej pochodzą z unosu pyłu z obszarów suchych oraz pożarów jakie mają miejsce na terenie wschodniej Europy.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.