Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.08.2022

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 24 sierpnia 2022 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) na części województwa mazowieckiego (powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, makowski, wyszkowski, ostrowski, węgrowski, sokołowski, m. Siedlce, siedlecki i łosicki).

Przyczyną wysokich stężeń pyłów jest napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany unosem pyłu z obszarów suchych oraz pożarów jakie mają miejsce na terenie Europy Wschodniej.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.