Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu i o ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie  informuje o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23.08.2022 r. i o ryzyku dalszych przekroczeń.

Przyczynami wysokich stężeń jest napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany unosem pyłu z obszarów suchych oraz pożarów jakie mają miejsce na terenie wschodniej Europy.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.