Główny inspektorat ochrony środowiska
Aktualizacja komunikatu GIOŚ z dnia 23.08.2022 r. w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce - GIOŚ

Informacja z godziny 16:00:

W dniu 23 sierpnia br. na stacjach monitoringu jakości powietrza we wschodniej część Polski odnotowywane są wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10.

Przyczyną podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego jest napływ mas powietrza znad Europy Wschodniej, które docierają nad wschodnią część Polski do województwa lubelskiego i podlaskiego, a także do północnych obszarów województwa podkarpackiego i wschodniej części województwa mazowieckiego.

Pył zawieszonego w masach powietrza napływających nad Polskę, najprawdopodobniej pochodzi z unosu pyłu z obszarów suchych oraz pożarów jakie mają miejsce na terenie wschodniej Europy. Aktywność pożarów obserwowana jest na zobrazowaniach satelitarnych Copernicus Atmosphere Monitoring Service (https://atmosphere.copernicus.eu/charts/cams/fire-activity?facets=undefined&time=2022082200,24,2022082300&projection=classical_europe).

 

Mapa prezentująca Indeks jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10, dane pomiarowe z godz. 16:00  23 sierpnia br.  https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

Aktualnie najwyższe stężenia jednogodzinne pyłu PM10 występują na stacjach monitoringu jakości powietrza (dane z godziny 16:00):

  • w województwie lubelskim: w Chełmie (156,9 µg/m­3), w Białej Podlaskiej (131,5 µg/m­3), w Radzyniu Podlaskim (140,3 µg/m­3), w Zamościu (183,8 µg/m­3), w Janowie Lubelskim (236,8 µg/m­3), w Lublinie (178,5 µg/m­3);
  • w województwie podlaskim: w Białymstoku (108,5 µg/m­3), w Augustowie (129,4 µg/m­3), w Łomży (100,8 µg/m­3);
  • w województwie warmińsko-mazurskim: w Ełku (104,2 µg/m­3);
  • w województwie podkarpackim: w Nisku (174,9 µg/m­3), w Rudniku nad Sanem (118,5 µg/m­3);
  • w województwie mazowieckim: w Siedlcach (160,4 µg/m­3), w Gutach Dużych 100,9 (µg/m­3), w Otwocku (102,8 µg/m­3) i w Warszawie (100,9 µg/m­3).

Na części ww. obszarów w dniu dzisiejszym występuje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 powyżej 100 µg/m3). W powiecie chełmskim występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m3).