Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie nr 2 o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 24 sierpnia 2022 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) na części województwa mazowieckiego (powiaty: przasnyski, mławski, ciechanowski, pułtuski, nowodworski, legionowski, warszawski zachodni, pruszkowski, piaseczyński, wołomiński, otwocki, miński, garwoliński, m. st. Warszawa).

Przyczyną wysokich stężeń pyłów jest napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany unosem pyłu z obszarów suchych oraz pożarów jakie mają miejsce na terenie wschodniej Europy.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.