Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie  informuje o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.08.2022 r.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.