Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia w 2022 r. przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu w części aglomeracji warszawskiej (centrum).

Treść powiadomienia dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.