Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 ze stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej

Informujemy, że w pobliżu stacji pomiarowej w Lublinie przy ul. Obywatelskiej trwają prace budowlane polegające na wyburzaniu i rozbiórce budynków przy ul. Hirszfelda w Lublinie. Może mieć to wpływ na chwilowe występowanie wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. W związku z powyższym mogą wystąpić czasowe przerwy w prezentowaniu pomiarów tych zanieczyszczeń. Przepraszamy za utrudnienia.