Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie braku wyników ze stacji pomiarowej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników ze stacji pomiarowej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego spowodowany jest awarią zasilania w rejonie stacji pomiarowej. Niezwłocznie po usunięciu awarii przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.