Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego od dnia 08.09.2022 r. od godz. 05:00, spowodowany jest awarią łączności ze stacją. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 09.09.2022 r. od godz. 11:00 przywrócono wyniki pomiarów na stacji.