Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia wyników pomiarów ozonu na stacji we Floriance

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza we Floriance. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)