Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 1 października 2022 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) na części województwa mazowieckiego (powiat m. Radom).

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu pojazdów.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.