Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska oraz Lwówku Śląskim, al. Wojska Polskiego, za okres od 01.01.2022 r. do 12.10.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatów: wałbrzyskiego i lwóweckiego.