Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu w 2022 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w mieście Grudziądzu (ponad 35 dni od początku roku 2022 ze stężeniem średniodobowym wyższym od 50 µg/m³). Przekroczenie odnotowano na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego 51.
Treść powiadomienia dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.