Główny inspektorat ochrony środowiska
Akcja edukacyjna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25 Kielcach

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, na prośbę Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach, zorganizował dla uczniów jednej z klas trzecich terenowe zajęcia na temat źródeł i monitorowania zanieczyszczeń środowiska.

Przedstawiciele GIOŚ z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Kielcach oraz z Centralnego Laboratorium Badawczego pokazali uczniom w jaki sposób wykonuje się badania stanu środowiska, m.in. jak działa stacja monitoringu jakości powietrza zlokalizowana przy ul. Jurajskiej w Kielcach.

Uczniowie wykazywali się wiedzą o środowisku, o źródłach emisji zanieczyszczeń i ich specyfice. Osobiście mogli zobaczyć co znajduje się wewnątrz stacji monitoringu jakości powietrza oraz jak przebiega cała procedura wykonywania pomiarów.

Spotkanie edukacyjne miało na celu podniesienie świadomości dzieci na temat tego jak chronić środowisko, czym oddychamy i jak dbać o czyste powietrze.

Kielce, 21.10.2022 r.