Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów benzenu w Jeleniej Górze

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że wznowiono pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej przy ul. Ogińskiego w Jeleniej Górze.

Wyniki pomiarów już są dostępne na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)