Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia wyników pomiarów na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej

Informujemy, że dostępne są już wyniki pomiarów ze  stacji monitoringu jakości powietrza w Lublinie przy ul.Obywatelskiej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)